FMV - Oudstrijdersstraat 9 | 2140 Borgerhout (Antw) | T: 03 204 10 10 | secretariaat@fmv-vzw.be

 
 
Marokkaanse Migratie Tijdlijn
Mijlpalen in de Marokkaanse migratie in België